Co to była zbrodnia katyńska?

W czasie drugiej wojny światowej Polska znalazła się pod okupacją niemiecką
i radziecką. Na Polakach popełniono wiele zbrodni. Władysław Kawa był jedną
z ofiar zbrodni katyńskiej.

Zbrodnia katyńska