Uroczystość zasadzenia Dębu Pamięci Władysława Kawy.

Uroczystość zasadzenia Dębu Pamięci Władysława Kawy.

We czwartek, 30 kwietnia 2009 roku odbyła się szkolna uroczystość upamiętniająca mieleckiego nauczyciela zamordowanego w Katyniu- porucznika rezerwy Władysława Kawę. Zasadzenie Dębu jego Pamięci, w ramach programu edukacyjnego „Katyń… ocalić od zapomnienia”,  nastąpiło dokładnie w 69 rocznicę śmierci Władysława Kawy.

Gośćmi uroczystości byli:

  • pan Fryderyk Kapinos- wiceprezydent Miasta Mielca,
  • ksiądz prałat Kazimierz Czesak – proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu,
  • pan Arkadiusz Gałkowski – naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych  U M,
  • pan  Jerzy Skrzypczak- zastępca dyrektora Samorządowego Centrum Kultury
    do spraw Muzeum Regionalnego w Mielcu,
  • pan Józef Witek – kierownik Biura Promocji i Informacji U M,
  • pan Edward Michocki- badacz dziejów zbrodni katyńskiej, odkrywca losów Władysława Kawy, wielki przyjaciel młodzieży
  • oraz  harcmistrz Marek Zalotyński- Komendant Podkarpackiej Chorągwi Harcerzy, członek Rady Naczelnej ZHR.

Zaproszeni goście oraz młodzież szkolna wraz z opiekunami uczestniczyli w akademii, którą rozpoczęto odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Następnie pani dyrektor Małgorzata Wacławska przedstawiła udział  szkoły w dwóch programach edukacyjnych Stowarzyszenia PARAFIADA: „Moja Mała Ojczyzna” i „Katyń… ocalić od zapomnienia”.Z kolei pan Edward Michocki  podzielił się ze słuchaczami ciekawostkami o odkrywaniu biogramu Władysława Kawy. Przekazał  on na ręce pani dyrektor ciekawe publikacje dotyczące zbrodni katyńskiej  i  działalności profesora Władysława Kawy.Dalszą  część akademii wypełnił montaż słowno- muzyczny w wykonaniu młodzieży. Był on poświęcony historii zbrodni katyńskiej i losom Władysława Kawy- „jeńca dwóch Rosji”. Następnie uczestnicy uroczystości udali się na miejsce zasadzenia Dębu Pamięci przed budynkiem szkoły, gdzie ksiądz Kazimierz Czesak dokonał poświęcenia sadzonki dębu oraz tablicy pamiątkowej.Na prośbę  pani dyrektor Dąb Pamięci posadzili wspólnie goście uroczystości: pan Fryderyk Kapinos i  pan Arkadiusz Gałkowski oraz  przedstawiciel młodzieży.Przy dźwiękach werbli tablicę pamiątkową odsłonili panowie Edward Michocki i  Fryderyk Kapinos.Uczniowie naszej szkoły złożyli uroczystą deklarację opieki nad Dębem Pamięci Władysława Kawy. Przed tablicą pamiątkową zostały złożone wiązanki kwiatów.