O zbrodni katyńskiej

Zbrodnia katyńska – w Polsce określenie równoznaczne ze słowem Katyń i las katyński – wymordowanie przez radzieckie służby wewnętrzne- NKWD, na wiosnę 1940 roku przetrzymywanych w obozach na terytorium ZSRR prawie 19 tys. jeńców wojennych – polskich oficerów – w tym pochodzących z rezerwy. Według szacunków historyków stanowiło to połowę korpusu oficerów Wojska Polskiego, stanowiącą  elitę narodu i kwiat kultury polskiej.

Ofiary dokonanej zbrodni stalinowskiej były pogrzebane w zbiorowych mogiłach –
w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru i Patichatkach na przedmieściu Charkowa. Zbrodnia była przeprowadzona w ścisłej tajemnicy, ale już w 1943 r. ujawniono zbiorowe groby w Katyniu (na Smoleńszczyźnie – terenie przejściowo okupowanym przez III Rzeszę Niemiecką), co dało początek terminowi Zbrodnia katyńska. Obecnie określa on również wymordowanie ponad 7 tys. osób przetrzymywanych w więzieniach zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy, nie mających statusu jeńca, choć było wśród nich ok. 1 tys. polskich oficerów.

Dopiero 14 kwietnia 1990 roku sowiecko-polska komisja ogłosiła, że winę za zbrodnię katyńską ponoszą Sowieci, a nie Niemcy. Decyzję o zamordowaniu  tysięcy polskich jeńców
i  więźniów podjęli wspólnie Stalin, Woroszyłow, Mołotow i Mikojan. Wszystko wskazuje
na to, iż zamordowanie ponad 25 tysięcy Polaków było akcją skoordynowaną z tym, co robili w tym samym czasie Niemcy.

Wiosną 1940 roku przeprowadzili oni nadzwyczajną akcję pacyfikacyjną, w wyniku której życie straciło z rąk Niemców 6,5 tysiąca polskich polityków, nauczycieli, księży, pisarzy
i artystów. I Sowieci i Niemcy chcieli w pierwszej kolejności wymordować polską inteligencję.

Zbrodnia katyńska nie tylko pozbawiła Polskę najwybitniejszych przedstawicieli inteligencji
i korpusu oficerskiego, ale także złamała kręgosłup moralny narodu wprowadzając powszechność kłamstwa i banalizując zbrodnię.

W lutym 1943 roku rozpoczęła się ekshumacja zwłok Polaków zamordowanych przez Sowietów, Jednak o prawdę o Katyniu trzeba było walczyć. A tymczasem Zachodnia Europa  milczała o prawdziwych sprawcach stając się niejako wspólnikiem zbrodni katyńskiej. Mimo, że już w czerwcu 1943 roku brytyjski premier Churchill otrzymał szczegółowy raport, potwierdzający, iż zbrodni w Katyniu dokonali Sowieci, a nie Niemcy, Brytyjczycy utajnili go. W 1951 roku podobnie postąpili Amerykanie. Sowiecka wersja obowiązywała więc
do czasów pieriestrojki.

Zbrodnia katyńska i kłamstwo katyńskie- dwa nierozłączne nieszczęścia, których sprawcą była sowiecka Rosja. Dopiero od niedawna głośno mówimy o tym, o czym nie wolno było mówić prawie 50 lat po drugiej wojnie światowej. Możemy czcić i upamiętniać ofiary Katynia i innych miejsc straceń na Wschodzie.

Pochylamy się z szacunkiem nad mogiłami ofiar zbrodni katyńskiej, uczestnicząc z powagą w projekcie edukacyjnym ku pamięci ofiar Katynia, Starobielska, Ostaszkowa.

Chcemy, aby pamięć o tej straszliwej zbrodni sprzed  lat była żywa w pokoleniach polskiego narodu.

Chcemy zachować pamięć:

  • O wojsku, które nie poległo, lecz zostało skrytobójczo zamordowane strzałem
    w tył głowy;
  • O wymordowaniu polskiej inteligencji, lekarzy, naukowców, artystów,
    duchownych, dyplomatów.
  • O poruczniku Władysławie Kawie

Decyzja o rozstrzelaniu Polaków podpisana przez Stalina, Woroszyłowa, Mołotowa
i Mikojana z 5 marca 1940 r.

 

Fotografie wykonane podczas eksumacji ciał Polaków po odkryciu zbrodni w 1943 r.

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o zbrodni katyńskiej.